75 - офіцерський сет

визволяємо єгора із вилківського заслання 2 (два)